Οι συμβουλές σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ κατά τον θηλασμό είναι πολλές και αντικρουόμενες πολλές φορές. Πρέπει η μητέρα που θηλάζει να απέχει από το αλκοόλ για όσο χρονικό διάστημα...